Inschrijvingen 2016-2017

Wanneer:

1. Tot eind juni 2016

– ook voor ouderejaars

– met voorrang voor kinderen van ouders die het Nederlands voldoende beheersen

– enkel op afspraak tijdens de schooluren

2. Tijdens de grote vakantie

– van 1 juli t/m 8 juli en van 22 augustus t/m 30 augustus

– van 9.00 tot 12.30 en van 13:00 tot 16:30

op donderdag ook ’s avonds van 17 tot 20 uur

op vrijdag enkel van 9 tot 12.30 uur.

Hoe:

De nieuwe leerling is zelf aanwezig bij de inschrijving en wordt vergezeld door een ouder of voogd.

De volgende documenten moeten worden meegebracht:

– de identiteitskaart/geldig identiteitsbewijs van de leerling

– de identiteitskaart van één van de beide ouders of voogd

– de originele getuigschriften of attesten behaald in de vorige school

– het rapport van het het vorig schooljaar

– een pasfoto

Waar:

GO! Technisch Atheneum Jette

Leon Theodorstraat 80 1090 Jette

Tel: 02 425 92 33

chris.pijpen@g-o.be

www.kta-jette.be